How to build a successful mobile app startup (even in Cambodia)!

How to build a successful mobile app startup (even in Cambodia)!
by Rotati Admin | Consulting | Business | Programming | May 2016

បកប្រែជាភាសាខ្មែរក្រៅផ្លូវការ

Unofficial Khmer Translation.

English text follows the Khmer, please scroll down to view.

  

របៀបបង្កើត Mobile App Startup អោយជោគជ័យ ទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ

មនុស្សមិនតិចទេដែលមានគំនិតនិងការស្រមើស្រម៉ៃចង់បង្កើតកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទដៃ (Mobile Apps) ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា ប្រាកដជាអាច! ការស្រមើស្រម៉ៃរបស់អ្នកអាចលេចចេញជារបស់ដ៏អស្ចារ្យមួយ ក្រោមការទាមទារអោយអ្នកមានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃ ការបង្កើត ការច្នៃប្រឌិត និង ចេះរកទីផ្សារសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្លួនឯង…... ទាំងអស់នេះនិងធ្វើអោយគំនិតស្រម៉ៃរបស់អ្នកចេញជាផ្លែផ្កា។

ដូច្នេះអ្នកអាចចូលរួមស្តាប់ជាមួយពួកយើង ដើម្បីបំផុសគំនិតទាំងនេះឡើង និងទទួលយកពីតិចនិចដ៏អាថ៍កំបាំងអំពីការបង្កើត Mobile App Startup អោយជោគជ័យ។

ការពិភាក្សារទាំងនេះនិងផ្តល់ជូនអ្នកនូវចំណេះដឹងដ៏ទូលំទូលាយក្នុងការបង្កើត Mobile App Business ដោយជោគជ័យ ទាំងលើគំនិតនៃការស្រម៉ៃ ការស្វែងរកទីផ្សារ ចេះច្នៃប្រឌិត ចេះធ្វើទីផ្សារ ស្វែងរកជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុ នៅទីបញ្ចប់យើងនិងអាចលក់ផលិតផលរបស់យើងចេញបានដោយជោគជ័យ។

អ្នកនិងចាប់អារម្មណ៏នៅលើប្រធានបទមួយនេះ ប្រសិនបើ អ្នកមានគំនិត ឬគំរោងក្នុងការបង្កើត Mobile App Startup ក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនប្រាកដថាចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា ឫអ្នកធ្លាប់បានបង្កើតកម្មវិធី រួចមកហើយ ប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវបង្កើនអ្នកប្រើប្រាស់ដោយវិធីសាស្រ្តណា? ឫមានការបារម្ភចំពោះបច្ចេកវិទ្យាទូរសព្ទ័ដៃ និងទីកន្លែងធ្វើអារជីវកម្ម។

ជីវប្រវត្តិវាគ្មិន

លោក ដារិន ជិនសិន មានបទពិសោធន៏១៤ឆ្នាំខាង Software Development រួមទាំងបទពិសោធន៏ដែលធ្វើការជាមួយនិងក្រុម Startup នានា ។ គាត់ជាដៃគូរក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន Yoolk គឺជាក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា ដែលមានអ្នក Developer ដ៏ខ្លាំងខាង Startup ចំនួន២៥នាក់។ រួមទាំង Hackerspace Phnom Penh, CoLab Cambodia, Startup Weekend Cambodia, DevBootstrap ហើយនិង Rotati Consulting ផងដែរ។ លោក ដារិន មានបទពិសោធន៏ជាអ្នក Developer ថែមទាំងមានបទពិសោធន៏ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងការបង្កើតក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានគ្រឺះយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងអាជីវកម្មថ្មី។

នៅពេលណា?

នៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍  ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ព័តមានលំអិត: Facebook Event Page!

How to build a successful Mobile App Startup

(even in Cambodia)!

Many of us have had ideas for mobile apps float through our minds, and it’s entirely possible one of your ideas could turn into something great — but without the knowledge of how to create, design, and market your new app, it’s impossible for your idea to come to fruition.

So join us for an inspirational talk, and learn the secrets of developing a successful Mobile App Startup!

This talk will give you some insights into developing a successful mobile app business – from idea, market research, design, build, marketing, growth, funding, incubation, and ultimately exit.

You’ll be interested in this workshop if....

...you have a mobile app startup idea but you're not sure how to get started on the project or you have already built a prototype but you are not sure how to grow your user base or you are generally curious about the mobile tech and startup....

About the speaker

Darren Jensen has 14 years of software development experience and almost the same number of years experience working in startups. A founding partner of Yoolk (a 25 developer strong startup in Cambodia), Hackerspace Phnom Penh, CoLab-Cambodia, Startup Weekend Cambodia, DevBootstrap and Rotati Consulting, Darren has the experience of working as a developer and building and training core technical teams to work in dynamic startup environments.

When?

Thursday 26th May 7pm @ Rotati Villa

Details here: Facebook Event Page!

Contact
about Rotati

Rotati is a full service Web and Mobile application consultancy. We use Ruby and JavaScript as our tools of choice.